top of page

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

H  σχολή «Ασκαρδαμυκτί», στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργία της και με σκοπό την ομαλή σχέση και συνεργασία των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή των σπουδαστών, των εκπαιδευτών, του προσωπικού (Γραμματείας και λοιπού προσωπικού) και της Διεύθυνσης της σχολής, έχει συστήσει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας τον οποίο πρέπει όλοι οι παραπάνω να γνωρίζουν και να τηρούν.

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό μεταξύ τους αλλά και την δέουσα προσοχή προς τον χώρο της σχολής.

 2. Οποιοσδήποτε αντιληφθεί εντός της σχολής συνάνθρωπο του να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, οφείλει να το αναφέρει αμέσως σε εκπαιδευτή, ή/και την γραμματεία, ή/και την Διεύθυνση της σχολής.

 3. Οποιοσδήποτε από τους παραπάνω αντιληφθεί καταστροφή ή αλλοίωση υλικού/εργαλείου/μηχανήματος/εξοπλισμού, οφείλει να το αναφέρει αμέσως στον υπεύθυνο καθηγητή ή τη γραμματεία ή/και τη Διεύθυνση της σχολής.

 4. Για κάθε καταστροφή ή αλλοίωση υλικού/εργαλείου/μηχανήματος/εξοπλισμού που δεν οφείλεται στην εκπαιδευτική διαδικασία ή σε ατύχημα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή άλλων δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής φύσης, η ευθύνη για την επισκευή ή την αντικατάσταση βαραίνει αποκλειστικά εκείνον ή εκείνους που προξένησαν την βλάβη.

 5. Για την ασφάλεια και την διαφύλαξη των προσωπικών ειδών των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς η σχολή δεν φέρει καμία ευθύνη.

 6. Η σχολή οφείλει να ενημερώσει το σπουδαστή για τους κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας του χώρου, να εκπαιδεύσει το σπουδαστή στην ασφαλή χρήση και συντήρηση μηχανημάτων και εργαλείων χειρός, ενώ ο σπουδαστής οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης απαρέγκλιτα. Σε καμία περίπτωση η σχολή δε φέρει ευθύνη για ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από κακή χρήση εργαλείων και μηχανημάτων από το σπουδαστή.

 7. Η σχολή διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να απομακρύνει τον οποιοδήποτε δεν έχει κόσμια συμπεριφορά ή κρίνει ότι αποτελεί κίνδυνο για τη σχολή και τους παραβρισκόμενους.

 8. Στους χώρους εκπαίδευσης απαγορεύεται να παρευρίσκονται άτομα που δεν έχουν εργασία στο χώρο, εκτός εξαιρέσεων επισκεπτών κατόπιν έγκρισης από τη διεύθυνση της σχολής και με την απαραίτητη συνοδεία από υπεύθυνο της σχολής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται ανήλικοι στους χώρους εκπαίδευσης εκτός από οργανωμένες επισκέψεις - ξεναγήσεις σχολείων ή ομάδων με συνοδεία τους κηδεμόνες ή υπευθύνους καθηγητές τους.

 9. Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκόολ σε όλους τους χώρους της σχολής.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ο σπουδαστής πρέπει να διατηρεί τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς και ιδιαίτερα να φροντίζει ώστε στη λήξη του μαθήματος οι χώροι εκπαίδευσης να παραδίδονται πάντα καθαροί και τακτοποιημένοι.

 2. Ο σπουδαστής πρέπει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία χειρός, τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα μηχανήματα/όργανα, καθώς και τα βιβλία της σχολής καθ’ υπόδειξη του δασκάλου, δείχνοντας την δέουσα προσοχή και επιμέλεια και να φροντίζει για την καλή τους κατάσταση.

 3. Ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι ντυμένος κατάλληλα για χειρονακτική  εργασία σε εργαστήριο με μηχανολιγικό εξοπλισμό δηλαδή κλειστά παπούτσια, όχι χαλαρά μανίκια και κασκόλ, όχι κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν σε μηχανές, δεμμένα μαλλιά και να κάνει χρήση των απαράιτητων μέσων ατομικής προστασίας που απαιτείται για κάθε εργασία. 

ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. Η εκτός μαθημάτων χρήση των κοινόχρηστων χώρων και του εξοπλισμού μπορεί να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένους μαθητές σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που δεν πραγματοποιούνται άλλα μαθήματα στο χώρο κατόπιν συνεννόησης με τη σχολή για τη διαθεσιμότητα του χώρου την αρτιότητα του εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα δασκάλου ή άλλου επόπτη.

 2. Ο σπουδαστής μετά την χρήση του χώρου οφείλει να μεριμνήσει ώστε να τον αφήσει καθαρό, με τα εργαλεία και τυχόν υλικά στην προβλεπόμενη θέση τους, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο επόμενος σπουδαστής.

 3. Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων εκπαίδευσης έχει σκοπό την πρακτική εξάσκηση του σπουδαστή στις τεχνικές που διδάσκεται στη σχολή. Οφείλει να αναγνωρίζει ότι η χρήση του χώρου δεν προβλέπει παραγωγικές εργασίες από την πλευρά του σπουδαστή και οφείλει να μην μονοπωλεί κάποιο μηχάνημα αν υπάρχουν πολλοί σπουδαστές ταυτόχρονα που αναμένουν να κάνουν χρήση του εν λόγω μηχανήματος.

 4. Απαγορεύεται η πρόσβαση στις αποθήκες υλικών χωρίς τη συνοδεία του υπεύθυνου καθηγητή και η χρήση υλικών & εργαλείων της σχολής χωρίς έγκριση από τον υπεύθυνο καθηγητή.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

 1. Το πρόγραμμα σπουδών της σχολής έχει διαμορφωθεί ώστε κάθε μάθημα να διδάσκεται σε εβδομαδιαίες συναντήσεις. Η κάθε εβδομαδιαία συνάντηση νοείται ως μία ενότητα και η μη παρακολούθησή της συνιστά ΜΙΑ απουσία.

 2. Ο σπουδαστής πρέπει να προσέρχεται στην ώρα του. Σε περίπτωση που αργήσει πέραν των 30 λεπτών από την έναρξη θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με τον εκπαιδευτή για το αν μπορεί να παρακολουθήσει το υπόλοιπο μάθημα απρόσκοπτα ή θα πρέπει να του χρεωθεί απουσία.

 3. Μετά την ολοκλήρωση της προκαθορισμένης διάρκειας του μαθήματος ο σπουδαστής οφείλει να αποχωρήσει από την αίθουσα διδασκαλίας μαζί με τον διδάσκοντα καθηγητή (εκτός αν έχει προηγηθεί άλλη συνεννόηση με το δάσκαλο ή τη σχολή)  ώστε να προετοιμαστεί ο χώρος για να υποδεχθεί τα επόμενα τμήματα. Οι αίθουσές μετά το πέρας των μαθημάτων παραμένουν κλειδωμένες και δεν μπορεί να γίνεται χρήση του χώρου ή του εξοπλισμού που βρίσκεται εντός αυτών.

 4. Στην εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται προαιρετικά ένα δεκάλεπτο διάλλειμα για κάθε πενήντα λεπτά διδασκαλίας, εκτός από την τελευταία ώρα της ημερήσιας εκπαίδευσης, κατά την οποία το τελευταίο δεκάλεπτο διατίθεται για την καθαριότητα και την τακτοποίηση του χώρου εκπαίδευσης. Αν ο δάσκαλος το κρίνει απαραίτητο μπορεί να παραλείψει κάποιο διάλειμμα.

 5. Για τη χρήση κινητού τηλεφώνου ο σπουδαστής θα πρέπει να εξέλθει από την αίθουσα που γίνεται το μάθημα.

 6. Επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών κατόπιν συναίνεσης του δασκάλου. Απαγορεύεται η ηχογράφηση, μαγνητοσκόπηση και η βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 7. Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι εργάζεται μέσα σε ομάδα, να σέβεται τις δημιουργίες των συμμαθητών του και να αποφεύγει την αντιγραφή πρωτότυπων ιδεών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 1. Το περιεχόμενο του εκάστοτε τμήματος περιγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους μέσω του επίσημου Site της σχολής.  Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα σπουδών αν το κρίνει απαραίτητο, ενημερώνοντας τους μαθητές για αυτές τις αλλαγές

 2. Η διάρκεια της φοίτησης ορίζεται από τη σχολή, υπάρχει δημοσιευμένη στην επίσημη ιστοσελίδα της σχολής, κοινοποιείται στο σπουδαστή κατά την εγγραφή του και περιλαμβάνεται στα στοιχεία της σύμβασης εκπαίδευσης. Λόγω της τεχνικής φύσης του αντικειμένου σπουδών αναπόσπαστο μέρος της ύλης είναι και η πρακτική εφαρμογή σε συγκεκριμένες κατασκευές. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής, ολοκληρώσει νωρίτερα τη πρακτική εφαρμογή από την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών, δεν απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των οικονομικών του οφειλών ενώ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει την παρουσία του στη σχολή μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διάρκειας σπουδών.

 3. Σε περίπτωση εξαιρέσεων που χρειαστεί επιπλέον χρόνος από τον προβλεπόμενο για την ολοκλήρωση της πρακτικής εφαρμογής και απαιτείται παρουσία δασκάλου, προηγείται συνεννόηση με τη σχολή και το δάσκαλο για τον προγραμματισμό των επιπλέον ωρών διδασκαλίας οι οποίες θα χρεώνονται αναλόγως της συμμετοχής. 

 4. Η σχολή σε κάποια μαθήματα παρέχει βασικά εκπαιδευτικά υλικά σε βασικές αποχρώσεις και ποιότητες για την διεξαγωγή μέρους του μαθήματος. Τα υλικά είναι υπολογισμένα για κατασκευές συγκεκριμένων προδιαγραφών. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής χρειαστεί επιπλέον υλικά είτε λόγω τροποποίησης, από πλευράς του, των προδιαγραφών της κατασκευής, είτε λόγω κακής χρήσης του υλικού που του παρείχε η σχολή, είτε λόγω του ότι επιθυμεί διαφορετικής αισθητικής υλικά τότε επιβαρύνεται το κόστος των επιπλέον υλικών. Τα υλικά μπορεί να τα προμηθευτεί από οποιοδήποτε εμπορικό κατάστημα αφού συνεννοηθεί με το δάσκαλο για τις απαιτούμενες προδιαγραφές, αποκλειστικά με δική του ευθύνη για την ποιότητα και την καταλληλόλητα. Σε καμία περίπτωση δεν νοείται μείωση στα δίδακτρα, λόγω μη χρήσης υλικών που παρείχε η σχολή ως μέρος του μαθήματος. Η σχολή δεν οφείλει σε καμία περίπτωση να δώσει στο μαθητή υλικά για εργασία στο σπίτι αν αυτός δεν έχει ολοκληρώσει τις ασκήσεις εντός του χώρου της σχολής. 

 5. Οι σημειώσεις του κάθε σπουδαστή είναι δικές του και μόνο. Ο μοναδικός υπεύθυνος για τυχόν διανομή σημειώσεων στο τμήμα είναι η σχολή και ο εκάστοτε εισηγητής του μαθήματος.

 6. Τα αντικείμενα που κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών, ο σπουδαστής καλείται να τα φέρει στη σχολή για την ετήσια έκθεση των αποφοίτων.

 7. Τα αντικείμενα που κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών, τα παίρνει ο σπουδαστής μετά το πέρας των μαθημάτων ή κατά τη στιγμή της διακοπής της φοίτησης του. Ωστόσο μέχρι την ολοκλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του σπουδαστή (μέχρι και την ημέρα της διακοπής ή ολοκλήρωσης της φοίτησης).

 8. Τα υπό κατασκευή έργα, σχέδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό παραμένει στη σχολή εκτός αν ο δάσκαλος υποδείξει διαφορετικά λόγω εργασίας για το σπίτι.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Η σχολή δημιουργεί τμήματα ανάλογα τη ζήτηση και τη διαθεσιμότητα. Επιλέγει δε, πάντοτε κατά την κρίση της, τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων.

 2. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ένα τμήμα ακόμα και αν αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, αν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την λειτουργία του. Σε αυτή την περίπτωση ο σπουδαστής οφείλει να εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που έχει προς την σχολή, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που έχει παρακολουθήσει, μέχρι και τη στιγμή της ακύρωσης. 

 3. Η σχολή έχει δικαίωμα να συγχωνεύει ή να διασπά τμήματα αν το κρίνει απαραίτητο.

 

ΑΡΓΙΕΣ

Η σχολή παραμένει κλειστή τις παρακάτω ημέρες. Οι ημέρες αυτές έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό των τμημάτων και δεν αναπληρώνονται καθότι δεν καταμετρούνται στις διδακτικές ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών :

 • Όλες τις Κυριακές του έτους

 • Διακοπές καλοκαιριού: όλο τον Αύγουστο

 • Διακοπές Χριστουγέννων: από 24/12 έως 2/1

 • Διακοπές του Πάσχα: από Μ. Πέμπτη έως και Τρίτη μετά το Πάσχα

 • Καθαρή Δευτέρα

 • 25η Μαρτίου

 • 28η Οκτωβρίου

 • 1η Μαΐου

 • Αγίου Πνεύματος

Για οποιεσδήποτε άλλες μέρες χαθούν λόγω έκτακτης ανάγκης η σχολή οφείλει κατά την κρίση της είτε να συμπτύξει τη διδασκόμενη ύλη σε μικρότερο χρονικό διάστημα είτε να ορίσει ημέρα αναπλήρωσης του χαμένου μαθήματος ανάλογα τη διαθεσιμότητα του χώρου και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

 1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απουσίας (μεμονωμένης ή συνεχιζόμενης) του μαθητή, ο ίδιος δεν απαλλάσσεται από τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι σπουδές συνίστανται σε ολοκληρωμένες ενότητες και η παρακολούθηση τους όπως και οι οικονομικές οφειλές είναι συνεχόμενες και απαιτητές μέχρι και την ημέρα ολοκλήρωσης ή διακοπής.

 2. Σε περίπτωση απουσίας, θα πρέπει να ειδοποιείται η γραμματεία εκ των προτέρων.

 3. Σε περίπτωση απουσίας του σπουδαστή ΔΕΝ υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης των χαμένων ωρών. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος να αναπληρώσει τη χαμένη ύλη λαμβάνοντας σημειώσεις από τους συμμαθητές του ή οδηγίες από το δάσκαλο και προτεινόμενη βιβλιογραφία ή σημειώσεις για να εργαστεί σε προσωπικό του χρόνο.

 4. Η σχολή κατανοώντας τυχόν ύπαρξη προσωπικών υποθέσεων που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον σπουδαστή να κάνει απουσίες, ορίζει ότι για την απόκτηση της βεβαίωσης παρακολούθησης ο σπουδαστής δεν θα πρέπει να έχει χάσει περισσότερο από το 20% των συνολικών ωρών παρακολούθησης. Επίσης θα πρέπει να έχει καλύψει όλες του τις οικονομικές υποχρεώσεις.

 

Σε περίπτωση που ο σπουδαστής αιτηθεί αναπλήρωσης των ωρών κατά τις οποίες απουσίασε τότε τα δίδακτρα για το μάθημα της αναπλήρωσης ορίζονται στα 30€/ώρα διδασκαλίας και καταβάλλονται επιπλέον των συμφωνημένων διδάκτρων για το σύνολο του προγράμματος σπουδών. Τα εν λόγω δίδακτρα μπορούν να τροποποιηθούν από την σχολή και ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής πρέπει να απευθύνεται στην Γραμματεία για το ύψος των διδάκτρων αναπλήρωσης μαθήματος που ισχύει κάθε φορά. Οι μέρες και ώρες αναπληρώσης θα ορίζονται πάντοτε ανάλογα τη διαθεσιμότητα του χώρου και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 1. Οι δόσεις που συμφωνούνται αποτελούν διευκόλυνση πληρωμής του συνολικού κόστους του εκάστοτε τμήματος στο οποίο εγγράφεται ο ενδιαφερόμενος. Οι δόσεις είναι συνεχόμενες μηνιαίες, απαιτητές την πρώτη του εκάστοτε μήνα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναπροσαρμοστεί το ποσό λόγω απουσίας του σπουδαστή από μέρος ή το σύνολο των μαθημάτων

 2. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει άμεσα τις οικονομικές του υποχρεώσεις που αφορούν όλες τις δόσεις μέχρι και τον τρέχοντα μήνα κοινοποίησης της διακοπής. Το παραπάνω ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής της φοίτησης.

 3. Οι εκπτώσεις λόγω ανεργίας ή φοιτητικής ιδιότητας λογίζονται σε κάθε πληρωμή ξεχωριστά με την επίδειξη ενεργής κάρτας ανεργίας ή φοιτητικού πάσο. 

 4. Η προκαταβολή που απαιτείται για τη δέσμευση μίας θέσης είναι η πρώτη μηνιαία δόση από το συμφωνημένο δοσολόγιο και δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση στο σπουδαστή εκτός εάν τελικά δεν συσταθεί τμήμα από υπαιτιότητα της σχολής.

 5. Σε περίπτωση εκπτωτικού πακέτου κατά το οποίο προπληρώνεται όλο ή μέρος του ποσού, το ποσό δεν επιστρέφεται εάν ο σπουδαστής διακόψει τη φοίτησή του.

 6. Ως γνωστόν, σε περίπτωση χρήσης πακέτου άτοκων δόσεων το συνολικό ποσό των διδάκτρων δεσμεύεται εφάπαξ και δεν μπορεί να επιστραφεί ούτε ολόκληρο, ούτε μέρος αυτού σε καμία περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής από την πλευρά του μαθητή ή περίπτωση αναβολής του τμήματος εκ μέρους της σχολής λόγω έκτακτης ανάγκης (σεισμοί, πανδημίες, πόλεμος, κλπ

 

Διακοπή φοίτησης

 1. Ο κάθε σπουδαστής μπορεί να διακόψει τη φοίτησή άμεσα και ανά πάσα στιγμή, αφού πρώτα ενημερώσει εγγράφως τη γραμματεία της σχολής (δια ζώσης ή με email στο info@askardamykti.com) ώστε να πάψει η ισχύς της σύμβασης εκπαίδευσης. Ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει άμεσα τις οικονομικές του υποχρεώσεις που αφορούν όλες τις δόσεις μέχρι και τον τρέχοντα μήνα κοινοποίησης της διακοπής. Το παραπάνω ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής της φοίτησης.

 2. Σε κάθε περίπτωση για την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή της βεβαίωσης παρακολούθησης ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων και οι απουσίες του να μην υπερβαίνουν το 20% των συνολικών ωρών παρακολούθησης. Επίσης θα πρέπει να έχει καλύψει όλες του τις οικονομικές υποχρεώσεις.

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ

 1. Η σχολή θα χρησιμοποιεί φωτογραφικό υλικό που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με τα έργα των σπουδαστών  ή και  στιγμιότυπα του μαθήματος για τις προωθητικές της ενέργειες. Τα πρόσωπα των σπουδαστών δεν θα εμφανίζονται στις φωτογραφίες εκτός εάν το έχουν αποδεχθεί.. 

Anchor 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η σχολή με στόχο την ασφάλεια των μαθητών, των εργαζομένων και των επισκεπτών έχει συντάξει την παρακάτω πολιτική Υγιεινής & Ασφάλειας η οποία λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν στο χώρο, περιγράφει τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η σχολή ώστε να προληφθούν τα ατυχήματα και οι ασθένειες, να προστατευθεί η υγεία του ανθρώπινου δυναμικού και να αποφευχθούν τόσο η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων όσο και η ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί πρέπει υποχρεωτικά οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, οι σπουδαστές και οι επισκέπτες να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες που παρατίθενται στην παρούσα πολιτική. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούνται οι χώροι των κτιρίων, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους εκτελούνται οι διάφορες εργασίες. Το κέντρο δια βίου μάθησης «ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ» είναι πιστοποιημένο με άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ και το Υπ. Παιδείας και διαθέτει ενεργό πιστοποιητικό πυροπροστασίας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.

Γενικά

 • Ακολουθούμε τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας σε όλες τις δραστηριότητες μας εντός και εκτός σχολής

 • Φοράμε τα ενδεδειγμένα ΜΑΠ (μέσα ατομικής προστασίας) όταν εκτελούμε εργασίες που επιβάλουν τη χρήση τους

 • Συμπεριφέρομαι πάντα με γνώμονα την ασφάλεια, τη δική μου και των συνανθρώπων μου.

 • Δεν εκτελώ εργασίες που δεν γνωρίζω, δεν είμαι εξουσιοδοτημένος και δεν έχω κατάλληλη επίβλεψη

 • Ενημερώνω τους υπευθύνους όταν υποπέσει στην αντίληψή μου επικίνδυνη κατάσταση ή συμπεριφορά

Χώροι Κτιρίων

Οι χώροι της σχολής διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: αίθουσες διδασκαλίας, χώρος γραμματείας, κλιμακοστάσια, wc κοινού, κουζίνα εξωτερικός χώρος πίσω αυλής, αποθήκες, χώρος ταράτσας.

 • Η σχολή είναι εξοπλισμένη με όλα τα ενεργά μέτρα πυροπροστασίας όπως αυτά προβλέπονται από την πυροσβεστική υπηρεσία στο ενεργό πιστοποιητικό πυρασφάλειας που περιγράφεται από την άδεια λειτουργίας της σχολής. Ειδικότερα κάθε όροφος είναι εξοπλισμένος με 2 πυροσβεστήρες, 1 πυροσβεστική φωλιά και φωτεινή σήμανση εξόδων κινδύνου. Στο χώρο πολλαπλών χρήσεων όπου γίνεται χρήση αερίου προπάνιου είναι εγκατεστημένη ειδική συσκευή ανίχνευσης διαρροής επικίνδυνων αερίων.

 • Ο χώρος της σχολής διαθέτει δύο κεντρικές εισόδους/εξόδους διαφυγής επί της οδού Δεληγιάννη 6 & 6Α. Ενημερωθείτε για την κοντινότερη έξοδο στην αίθουσα σας και εντοπίστε τη θέση των πυροσβεστήρων

 • Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή έκτακτης ανάγκης φωτεινές σημάνσεις EXIT θα σας οδηγήσουν στην κοντινότερη έξοδο.

 • Απαγορεύεται η χρήση του εξωτερικού χώρου της πίσω αυλής καθώς και η πρόσβαση στην ταράτσα σε όλους χωρίς καμία εξαίρεση

 • Απαγορεύεται η πρόσβαση στις εξωτερικές αποθήκες χωρίς έγκριση από τον υπεύθυνο της σχολής

 • Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της σχολής

 • Επισκέψεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα πρέπει να είναι ελεγχόμενες από τη διεύθυνση της σχολής και τα στοιχεία τους, η ώρα εισόδου και εξόδου από τη σχολή θα πρέπει να καταγράφονται στο Βιβλίο επισκεπτών.

 • Οι εργαζόμενοι στο χώρο, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στο μάθημα ξεκούραστοι και σε καλή νοητική και ψυχολογική κατάσταση

 • Απαγορεύεται η κατανάλωση Αλκοόλ ή απαγορευμένων ουσιών πριν ή κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 • Σε περίπτωση ολιγόλεπτης απουσίας από την τάξη καλό είναι να ενημερώνεται ο υπεύθυνος καθηγητής για λόγους ασφαλείας

 • Στο χώρο της σχολής υπάρχει εξοπλισμένο φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τι κάνω σε περίπτωση ατυχήματος

 • Ενημερώνω τη διεύθυνση της σχολής και τον υπεύθυνο εκπαιδευτή αν εγώ ο ίδιος νιώσω αδιαθεσία ή αν αντιληφθώ ότι κάποιος συνάνθρωπος αντιμετωπίζει τυχόν πρόβλημα

 • Σε περίπτωση που είστε παρόν σε κάποιο ατύχημα αρχικά λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προλάβετε τον τραυματισμό περισσοτέρων ανθρώπων (πχ προστατευθείτε, ενημερώστε, απομακρύνετε άλλους αν αυτό είναι εφικτό)

 • καλέστε τον επιβλέποντα εκπαιδευτή ή τον υπεύθυνο της σχολής και εάν παραστεί ανάγκη, καλέστε ένα ασθενοφόρο

 

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Υπηρεσία – Φορέας

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης

Άμεση Δράση Αστυνομίας

100

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

166

Κλήση Έκτακτης Ανάγκης

112

Ελληνική Αστυνομία – Κέντρο Πληροφοριών

1033

Πυροσβεστική Υπηρεσία

199

Δασική Υπηρεσία

191

Δήμος Αθηναίων

1595

Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών

109

Τουριστική Αστυνομία

171

Τροχαία Αθηνών

210 5230111

Κέντρο Δηλητηριάσεων

210 7793777

Γραμμή ζωής SOS

1065

Βλάβες ΔΕΗ

10503

Εφημερεύοντα Δημόσια Νοσοκομεία

1434

Υγιεινή στους κοινόχρηστους χώρους

Η υγιεινή στους κοινόχρηστους χώρους είναι σημαντική και για το λόγο αυτό θα πρέπει να φροντίζουμε να διατηρούμε το χώρο καθαρό και τακτοποιημένο και να χρησιμοποιούμε τους ειδικούς κάδους απορριμμάτων.

Εξαερισμός - Αερισμός – φωτισμός – διακοπή ρεύματος

Όλοι οι χώροι εργασίας της σχολής φωτίζονται και αερίζονται επαρκώς και είναι εξοπλισμένοι με κλιματιστικά για την επίτευξη ιδανικής θερμοκρασίας. Παράλληλα σε όλους τους χώρους των κλιμακοστασίων υπάρχουν φωτεινές ενδείξεις προς τις εξόδους κινδύνου οι οποίες λειτουργούν ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

 • Φροντίζετε κατά τη διάρκεια των εργασιών να χρησιμοποιείται όλες τις απαραίτητες πηγές φωτός ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής φωτισμός.

 • Αερίζετε συχνά το χώρο εργασίας, ειδικά όταν γίνεται χρήση πτητικών ουσιών

 • Λειτουργείτε τα κλιματιστικά για την επίτευξη θερμοκρασιών ευεξίας χειμώνα - καλοκαίρι µε ικανοποιητική υγρασία του χώρου. Μην εργάζεστε αν στο χώρο επικρατούν συνθήκες καύσωνα ή παγετού.

Γλιστρήματα, παραπατήματα, πτώσεις

Τα γλιστρήματα, παραπατήματα και οι πτώσεις είναι από τις συνηθέστερες αιτίες ατυχημάτων. Για αυτό το λόγο

 • Φροντίζω για την ευταξία του χώρου, δεν αφήνω πράγματα στο πάτωμα

 • Φροντίζω το πάτωμα να είναι σκουπισμένο και να μη γλιστράει

 • Φροντίστε ώστε τα καλώδια των ηλεκτρικών ή άλλων συσκευών να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στον τοίχο και αν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο μέσα στα ειδικά καλύµµατα και καλά στερεωμένα στο δάπεδο.

 • Οι επιφάνειες κίνησης προσωπικού, εκπαιδευόμενων και επισκεπτών όπως και οι διάδρομοι διαφυγής θα πρέπει να διατηρούνται μονίμως ελεύθεροι

 • Η τάξη και η καθαριότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ασφάλειας

 • Τοποθετήστε τα έπιπλα του Γραφείου έτσι ώστε οι κινούμενοι στο χώρο να µην πέφτουν πάνω στις γωνίες των επίπλων, σε συρταροθήκες, σε ράφια που εξέχουν κ.λ.π.

 • Ποτέ µην αφήνετε ανοικτά συρτάρια

 • Ψηλά ερμάρια που δεν είναι ορθά τακτοποιημένα μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμούς.

 • Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στα ράφια

 • Τα δάπεδα και οι σκάλες πρέπει να διατηρούνται πάντα στεγνά και καθαρά. Αν διαπιστώσετε ότι έχουν χυθεί υγρά στο δάπεδο ειδοποιείστε άμεσα το προσωπικό καθαριότητας.

 • Προσέξτε γενικά τα βρεγμένα δάπεδα.

 • Μην βάζετε τα σπασμένα γυαλιά στους κοινούς κάδους των γραφείων

 • Μη χρησιμοποιείτε τις καρέκλες, τις συρταριέρες και τα γραφεία για να φτάσετε τα ψηλά ράφια. Φροντίστε να κάνετε χρήση μιας κατάλληλης σκάλας, αφού βεβαιωθείτε ότι ένας συνάδελφος βρίσκεται δίπλα σας

 • Η σχολή έχει φροντίσει για την ασφάλεια κατά τη χρήση των κλιμακοστασίων τοποθετώντας κουπαστές και αντιολισθηρά προστατευτικά στα σκαλοπάτια.

 • Χρησιμοποιείται την κουπαστή όταν κάνετε χρήση της σκάλας

 • Μην τρέχετε στη σκάλα

 • Μην μεταφέρετε βαριά ή ογκώδη αντικείμενα όταν χρησιμοποιείτε τη σκάλα

 • Αποφεύγετε πειράγματα και αστεϊσμούς όταν χρησιμοποιείτε τις σκάλες

Κίνδυνος από χρήση μηχανημάτων

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Μηχανημάτων και Εργαλείων

 • Μη χρησιμοποιείτε μηχανήματα αν δεν τα γνωρίζετε και δεν είστε εξουσιοδοτημένος

 • Να φοράτε πάντα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας

 • Μην καπνίζετε & μην καταναλώνετε αλκοόλ όταν εργάζεστε

 • Μη χειρίζεστε μηχανήματα αν νιώθετε αδιάθετος

 • Πρέπει πάντα να φροντίζετε για την τάξη και την καθαριότητα στο μηχάνημα και το γύρω χώρο πριν ξεκινήσει η λειτουργεία του

 • Μην αφήνετε περιττά εργαλεία επάνω στο μηχάνημα

 • Ελέγχετε το πάτωμα για λάδια, γρέζια και άλλα υπολείμματα που μπορεί να είναι επικίνδυνα

 • Μην καθαρίζετε τις εργαλειομηχανές από γρέζια και ρινίσματα με πεπιεσμένο αέρα ή φύσημα ή με τα χέρια. Ο σωστός τρόπος είναι με σκούπες, πινέλα ή βούρτσα

 • Μη φοράτε φαρδιά ρούχα και μανίκια, γραβάτες, κοσμήματα, φουλάρια, ρολόγια κοκ όταν χειρίζεστε τις μηχανές

 • Μην εγκαταλείπετε το μηχάνημα όσο βρίσκετε σε λειτουργία. Διακόψτε το ρεύμα και σταματήστε το πριν απομακρυνθείτε από αυτό

 • Μη λιπαίνετε τις εργαλειομηχανές όταν κινούνται παρά μόνο αν έτσι προβλέπεται από τον κατασκευαστή και έχετε εξουσιοδότηση

 • Μην κάνετε επισκευές σε ηλεκτρικά καλώδια, μοτέρ, διακόπτες, κλπ. εξαρτήματα των μηχανημάτων

 • Ειδοποιήστε σε περίπτωση βλάβης τον υπεύθυνο του χώρου και τοποθετήστε σε εμφανές σημείο πινακίδα με την ένδειξη ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

 • Μην προσπαθήσετε να σταματήσετε μηχανές με τα χέρια σας

 • Μην κουβεντιάζετε όταν χρησιμοποιείτε εργαλειομηχανές και μην μιλάτε άσκοπα σε αυτούς που τις χρησιμοποιούν

 • Μην τρέχετε σε χώρο με μηχανικά εργαλεία και έχετε υπ’ όψη σας ότι τα αστεία σε τέτοιο χώρο μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνα

 • Μη προσπαθήσετε να μετακινήσετε εργαλεία που βρίσκονται σε λειτουργία

 • Πρέπει να προσέχετε τα κοπτικά εργαλεία να είναι κατάλληλα τροχισμένα καλά στερεωμένα και να μην εργάζονται με υπερβολική ταχύτητα. Να βεβαιώνεστε ότι η ταχύτητα των εργαλειομηχανών είναι κατάλληλα ρυθμισμένη

 • Όταν πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις ή μετρήσεις η εργαλειομηχανή πρέπει να μην εργάζεται

 • Όταν τα τεμάχια που θέλουμε να κόψουμε ή να τρυπήσουμε είναι μικρά χρησιμοποιούμε ειδικές βάσεις ή λαβίδες

 • Εξασφαλίστε τη σταθερότητα των κομματιών που θα κόψετε

 • Τα χέρια ΠΟΤΕ δεν πρέπει να βρίσκονται πάνω στην ΕΥΘΕΙΑ ΚΟΠΗΣ

 • Προσέξτε το αντικείμενο να είναι καθαρό από μέταλλα καρφιά κοκ

 • Στις πριονοκορδέλες το ακάλυπτο κενό δεν πρέπει να ξεπερνά σε ύψος το ύψος του κομματιού που κόβεται. Σκαλωμένο τεμάχιο πρέπει να απομακρύνεται αφού έχει σβήσει η μηχανή. Προσοχή σε κυλινδρικά τεμάχια πρέπει να χρησιμοποιείται ειδική σφήνα

 • Στις πλάνες να μη γίνεται βαθιά κατεργασία, ή κατεργασία μικρών κομματιών. Να μπαίνει προφυλακτήρας όπου το τεμάχιο δεν καλύπτει όλο το κοπτικό

 • Σε πριόνια και πλάνες δεν χρησιμοποιούμε γάντια, στουπιά, υφάσματα, υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής στην λάμα, δίσκο ή κορδέλα

 • Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στον δίσκο ή την κορδέλα υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν

 • Χρησιμοποιείτε πάντα τους προφυλακτήρες των μηχανημάτων. Μη βάζετε ή βγάζετε προφυλακτήρες ή άλλα εξαρτήματα αν οι εργαλειομηχανές κινούνται ή είναι στο ρεύμα

 • Στο τέλος κάθε εργασίας βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία του μηχανήματος

Φορητά Ηλεκτρικά Εργαλεία

 • Μη χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αν δεν γνωρίζετε τη λειτουργία του

 • Ελέγξτε το εργαλείο πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια και οι συνδέσεις είναι σε άριστη κατάσταση

 • Να χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο για κάθε εργασία

 • Γειώνετε πάντοτε τα ηλεκτρικά εργαλεία

 • Μη μεταφέρετε εργαλεία κρατώντας τα µόνο από το καλώδιο

 • Μην κρατάτε και µη μεταφέρετε εργαλεία έχοντας το δάκτυλο στο διακόπτη

 • Βγάλτε το εργαλείο από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε ή όταν αντικαθιστάτε εξαρτήματα και τοποθετήστε το σε ασφαλή θέση

 • Μη χρησιμοποιείτε μεγάλου μήκους μπαλαντέζες και µη συνδέετε πολλά εργαλεία σε ένα πολύπριζο

 • Συντηρείτε τακτικά τα εργαλεία και αν κατά τη χρήση τους διαπιστώσετε κάποια ανωμαλία, όπως να βγάζει σπινθήρες, καπνό ή να μυρίζει έντονα, διακόψτε άμεσα τη λειτουργία του.

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος από ηλεκτροπληξία

 • Αναφέρω αμέσως τυχόν γυμνά καλώδια, βλάβες σε μηχανήματα κοκ και σίγουρα δεν τα χρησιμοποιώ

 • Δεν αφήνω ανάμενα πολύπριζα ή μηχανήματα σε λειτουργία ή σε stand by mode όταν φεύγω από το χώρο

 • Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε µόνοι σας χαλασμένες ηλεκτρικές συσκευές , συνδέσεις, καλώδια ή να παρέμβετε σε ηλεκτρικούς πίνακες. Ειδοποιήστε το αρμόδιο Τμήμα

Κίνδυνος πυρκαγιάς

 • Η σχολή είναι εξοπλισμένη με όλα τα ενεργά μέτρα πυροπροστασίας όπως αυτά προβλέπονται από την πυροσβεστική υπηρεσία στο ενεργό πιστοποιητικό πυρασφάλειας που περιγράφεται από την άδεια λειτουργίας της σχολής. Ειδικότερα κάθε όροφος είναι εξοπλισμένος με 2 πυροσβεστήρες, 1 πυροσβεστική φωλιά και φωτεινή σήμανση εξόδων κινδύνου. Στο χώρο πολλαπλών χρήσεων όπου γίνεται χρήση αερίου προπάνιου είναι εγκατεστημένη ειδική συσκευή ανίχνευσης διαρροής επικίνδυνων αερίων.

Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς

 • Φροντίστε να γνωρίζετε τη θέση του πλησιέστερου πυροσβεστήρα και να ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του

 • Μην υπερφορτώνετε τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

 • Μην χρησιμοποιείται μηχανήματα αν εντοπίσετε γυμνά ή φθαρμένα καλώδια. Ενημερώστε άμεσα για αντικατάστασή τους

 • Φροντίστε για την καθαριότητα των χώρων και την ευταξία τους

 • Το κάπνισμα απαγορεύεται στους χώρους εκπαίδευσης και στους κοινόχρηστους χώρους της σχολής. Στο χώρο υπάρχουν εύφλεκτες πρώτες ύλες

 • Μην εγκαταλείπετε ποτέ το τσιγάρο σας. Βεβαιωθείτε ότι έσβησε

 • Μην αδειάζετε σταχτοδοχεία στα καλάθια απορριμμάτων

 • Μην αφήνετε ποτέ αναμμένα γκαζάκια ή ηλεκτρικά µάτια χωρίς επιτήρηση.

 • Μην τα χρησιμοποιείτε δίπλα σε χαρτιά, πανιά και άλλα εύφλεκτα υλικά

 • Να αποφεύγετε την εκτέλεση θερμών εργασιών και τη χρήση γυμνής φλόγας, κοντά σε εύφλεκτα υλικά

 • Να λαμβάνετε ιδιαίτερα μέτρα πυροπροστασίας, κατά τη διακίνηση και αποθήκευση εύφλεκτων υλικών

 • Μην μετακινείτε τους πυροσβεστήρες από τις προβλεπόμενες θέσεις

 • Μάθετε τη σωστή χρήση των πυροσβεστήρων

Ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς

Αυτός που εντοπίζει την πυρκαγιά

 • Παραμένει ψύχραιμος και επιχειρεί κατάσβεση µε τα υπάρχοντα μέσα πυρόσβεσης αν κάτι τέτοιο δεν θέτει τον ίδιο σε κίνδυνο (πυρκαγιές μικρής έκτασης)

 • Αν η πυρκαγιά είναι μεγαλύτερης έκτασης ειδοποιεί την πυροσβεστική υπηρεσία 199

 • Αν υπάρχει άτομο που κινδυνεύει το βοηθά να απομακρυνθεί χωρίς να κινδυνεύσει ο ίδιος

 • Απομακρύνεται γρήγορα από το χώρο ειδοποιώντας και τους συναδέλφους του να κάνουν το ίδιο

 • Παρέχει στην Ομάδα Πυρασφάλειας και στους Πυροσβέστες πληροφορίες για το χώρο, τυχόν εύφλεκτα υλικά, δοχεία υπό πίεση, ηλεκτρικούς πίνακες κ.α.

Αυτός που ακούει το συναγερμό

 • Παραμένει ψύχραιμος και διακόπτει τη λειτουργία μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

 • Απομακρύνεται από το χώρο του συμβάντος αλλά δεν φεύγει, περιμένει οδηγίες

Ξυλουργείο – Οργανοποιίο

 • Να καθαρίζετε τακτικά το χώρο εργασίας από ροκανίδια, ξύλα, αντικείμενα κ.α.

 • Φροντίστε πάντοτε να µη γλιστρούν τα πατώματα

 • Να στερεώνετε καλά τη ξυλεία, τις μοριοσανίδες και γενικά τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιείτε, µην αφήνετε έστω και προσωρινά κάτι αστήρικτο

 • Να χρησιμοποιείτε πάντα τα προστατευτικά των μηχανών

 • Να χρησιμοποιείτε τους απαγωγούς σκόνης κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων

 • Σε περίπτωση λουστραρίσµατος, φροντίζετε να αερίζεται επαρκώς ο χώρος και να κάνετε χρήση των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας

 • Να χρησιμοποιείτε μέσα ωτοπροστασίας όταν εργάζονται μηχανήματα ή εργαλεία που προκαλούν θόρυβο

 • Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισα στο χώρο του ξυλουργείου

 • Τα συστήματα πυρόσβεσης πρέπει να ελέγχονται τακτικά και οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης τους

 • Απαγορεύεται η εργασία στις κορδέλες, τις πλάνες και τα άλλα μηχανήματα φορώντας γάντια προστασίας

 • Απαγορεύετε η εργασία στις κορδέλες, τις πλάνες και τα άλλα μηχανήματα χωρίς την επίβλεψη του επιβλέποντος καθηγητή

Εύφλεκτα Υγρά

Στους χώρους εργασίας υπάρχουν συχνά µικρές ή µεγαλύτερες ποσότητες από διάφορα εύφλεκτα υλικά, όπως white spirit, βαφές, λάδια κ.α. Κατά τη χρήση τέτοιων υλικών υπάρχει ο κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης, για αυτό πρέπει:

 • Να αποθηκεύονται σε απομονωμένους, σηµασµένους χώρους, µακριά από το χώρο εργασίας, µε κατάλληλη πυροπροστασία

 • Να παραλαμβάνετε τις απαιτούμενες για χρήση µικροποσότητες σε ειδικά δοχεία που έχουν στεγανά ταπώματα. Ποτέ µη χρησιμοποιείτε πλαστικά δοχεία νερού

 • Φροντίστε να µένουν και οι µικροποσότητες µακριά από τη φωτιά και γενικά από εστίες πυρός, όπως τσιγάρα

 • Να απομακρύνονται τα άδεια δοχεία από το χώρο εργασίας, να φυλάσσονται σε ασφαλές µέρος, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ξανά ή στους ειδικούς κάδους απορριµµάτων για απομάκρυνση

 • Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτων υγρών, απομακρύνετε τα άµεσα µε απορροφητικά µέσα (στουπιά, πριονίδι, χαρτιά κ.λ.π.), που στη συνέχεια τα ρίχνετε στους ειδικούς κάδους απορριµµάτων

 • Στη διαχείριση εύφλεκτων υγρών, χρησιμοποιείτε πάντοτε τα κατάλληλα μέσα προστασίας όπως γάντια, µάσκα κ.λ.π.

Σεισμός

Πριν το σεισμό

Πρόληψη! Πριν από ένα σεισμό, προετοιμαζόμαστε κατάλληλα. Τα παρακάτω είναι πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας, την οικογένειά σας και την περιουσία σας σε περίπτωση σεισμού.

 

 • Μην τοποθετήστε μεγάλα, βαριά ή εύθραυστα αντικείμενα σε ψηλά ράφια

 • Εντοπίστε ασφαλή σημεία σε κάθε δωμάτιο κάτω από ένα γερό τραπέζι ή απέναντι σε εσωτερικούς τοίχους που μπορείτε να προστατευτείτε σε περίπτωση σεισμού

Σε περίπτωση σεισμού

 • Ελαχιστοποιήστε τις κινήσεις σας σε λίγα βήματα προς το κοντινότερο ασφαλές μέρος και αν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, μείνετε εκεί μέχρι να σταματήσει η δόνηση και είστε σίγουροι ότι είναι ασφαλής η έξοδός σας.

 • ΠΕΣΤΕ στο έδαφος. ΚΑΛΥΦΘΕΙΤΕ κάτω από ένα γερό τραπέζι ή άλλο έπιπλο. ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ μέχρι να σταματήσει η δόνηση. Αν δεν υπάρχει τραπέζι ή γραφείο κοντά σας, καλύψτε το πρόσωπο και το κεφάλι σας με τα χέρια σας και κουρνιάστε σε μια γωνία εσωτερικά του κτιρίου

 • Μείνετε μακριά από γυαλιά, παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, τοίχους, και από οτιδήποτε που θα μπορούσε να πέσει, όπως π.χ. φωτιστικά και έπιπλα

 • Μη χρησιμοποιείτε πόρτες, εκτός αν ξέρετε ότι στηρίζονται επαρκώς και είναι κοντά σας. Πολλές πόρτες στον εσωτερικό χώρο είναι ελαφριές κατασκευές και δεν προσφέρουν προστασία

 • Μείνετε μέσα μέχρι να σταματήσει η δόνηση και μέχρι να είναι ασφαλές να πάτε έξω. Μην προσπαθήσετε να βγείτε από το κτίριο κατά τη διάρκεια της δόνησης. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι στο εσωτερικό των κτιρίων προσπαθούν να μετακινηθούν σε διαφορετική θέση μέσα στο κτίριο ή προσπαθούν να φύγουν εκτός

 • Να γνωρίζετε ότι το ηλεκτρικό μπορεί να διακοπεί ή ακόμα και τα συστήματα πυρασφάλειας μπορεί να ενεργοποιηθούν

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

 • Μείνετε εκεί

 • Προσπαθήστε να απομακρυνθείτε από κτίρια, οδικό φωτισμό και καλώδια

Αν βρίσκεστε σε κινούμενο όχημα

 • Σταματήστε το συντομότερο δυνατό με ασφάλεια. Αποφύγετε να σταματήσετε κοντά ή κάτω από κτίρια, δέντρα, οδογέφυρες ή καλώδια

 • Προχωρήστε με προσοχή όταν ο σεισμός σταματήσει. Αποφύγετε δρόμους, γέφυρες ή ράμπες που θα μπορούσαν να έχουν καταστραφεί από το σεισμό

Αν βρίσκεστε παγιδευμένος κάτω από συντρίμμια

 • Μην ανάψετε σπίρτο

 • Μην μετακινήστε ή σηκώνετε σκόνη

 • Καλύψτε το στόμα σας με ένα μαντήλι ή ρούχα

 • Χτυπήστε σε ένα σωλήνα ή σε τοίχο, ώστε οι διασώστες να μπορούν να σας βρουν. Χρησιμοποιήστε μια σφυρίχτρα, εάν είναι διαθέσιμη. Φωνάξτε μόνο ως έσχατη λύση. Φωνάζοντας μπορεί να αναγκαστείτε να εισπνεύσετε επικίνδυνες ποσότητες σκόνης

Μετά από το σεισμό

 • Όταν σταματήσει η δόνηση, κοιτάξτε γύρω σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να προχωρήσετε. Στη συνέχεια, βγείτε από το κτίριο

 • Αναμείνετε μετασεισμούς. Αυτές οι δευτερεύουσες δονήσεις είναι συνήθως λιγότερο βίαιες από τον κύριο σεισμό, αλλά μπορεί να είναι αρκετά ισχυρές για να κάνουν επιπλέον ζημιά

 • Βοηθήστε τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Δώστε τις πρώτες βοήθειες ανάλογα με την περίπτωση. Μην μετακινείτε σοβαρά τραυματισμένους, εκτός αν βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο να πάθουν περαιτέρω ζημία. Καλέστε βοήθεια. Ψάξτε και σβήστε μικρές πυρκαγιές. Η φωτιά είναι ο πιο κοινός κίνδυνος μετά από ένα σεισμό

 • Ακούστε από ραδιόφωνο ή τηλεόραση μπαταριών τις τελευταίες πληροφορίες έκτακτης ανάγκης

 • Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο μόνο για κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Anchor 2
bottom of page