ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα τμήματα σπουδών του ασκαρδαμυκτί  έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν σφαιρική γνώση πάνω στο κάθε αντικείμενο. Στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε «σύγχρονους τεχνίτες» με βαθιά γνώση των τεχνικών εφαρμογών, ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα, αυτονομία και γνώσεις της αγοράς. Ως εκ τούτου στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εργαστηριακά μαθήματα πρακτικής εφαρμογής, θεωρητικά μαθήματα, μαθήματα δημιουργικού σχεδιασμού & εικαστικής αντίληψης και συνθέτουν ένα πολύωρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα συνολικής διάρκειας δύο ακαδημαϊκών ετών.  

Πρόγραμμα Σπουδών: το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τα βασικά μαθήματα κάθε ειδικότητας και προτεινόμενα μαθήματα επιλογής

    -  Βασικά Μαθήματα Ειδικότητας: Μαθήματα που παρέχουν όλες τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες στο σπουδαστή ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο.

    - Μαθήματα Επιλογής: Μαθήματα που βοηθούν το σπουδαστή να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις σε εξειδικευμένες τεχνικές, καλλιτεχνικές δεξιότητες καθώς και επιπλέον γνώσεις που απαιτούνται στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον, όπως στοιχεία marketing και branding καθώς και επαφή με νέες τεχνολογίες.

    - Ευελιξία προγράμματος: Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το πρόγραμμα σπουδών ανάλογα τις ανάγκες του και τον χρόνο που μπορεί να διαθέσει στη σχολή, επιλέγοντας όποια μαθήματα επιθυμεί ανάμεσα στα βασικά μαθήματα ειδικότητας αλλά και στα προτεινόμενα μαθήματα επιλογής.

Βεβαίωση Σπουδών: Για κάθε μάθημα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης ή συνολική βεβαίωση παρακολούθησης με αναλυτική λίστα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που έχουν ολοκληρωθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πολιτική Εκπτώσεων

Για περισσότερα του ενός μαθήματα ειδικότητας:

- 10% συνολική έκπτωση για 2 μαθήματα ειδικότητας

- 20% συνολικη έκπτωση για 3 μαθήματα ειδικότητας

- 30% συνολικη έκπτωση για 3 μαθήματα ειδικότητας

Για συνδυασμό μαθημάτων ειδικότητας με μαθήματα επιλογής

- 15% έκπτωση σε κάθε επιπλέον μάθημα επιλογής που προστίθεται στο πρόγραμμα σπουδών

 

* οι εκπτώσεις ισχύουν για παράλληλη παρακουλούθηση περισσότερων του ενός μαθήματα

Εκτπώσεις για φοιτητές και ανέργους

- 10% έκπτωση με επίδειξη ενεργής κάρτας ανεργίας ή φοιτητικού πάσο

* οι εκπτώσεις φοιτητών και ανέργων εφαρμόζονται σε κάθε πληρωμή με επίδειξη του αντίστοιχου εγγράφου

** οι εκπτώσεις φοιτητών και ανέργων δεν λειτουργούν προσθετικά με άλλες εκπτώσεις. Εάν ισχύουν περισσότερες από μία εκπτώσεις, πάντοτε ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση.