ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Τα "Μαθήματα για Όλους" του Ασκαρδαμυκτί  Είναι μαθήματα είτε θεωρητικής κατάρτισης επάνω σε διάφορα αντικείμενα είτε μαθήματα καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. Στο κέντρο της φιλοσοφίας μας είναι η πεποίθηση ότι ο κάθε σπουδαστής πρέπει παράλληλα με την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων να εφοδιάζεται με γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να δημιουργήσει τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα και να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Τα "Μαθήματα για όλους" δεν ανήκουν στα μαθήματα τεχνικής κατάρτισης αλλά βοηθούν το σπουδαστή να αποκτήσει επιπλέον θεωρητικές γνώσεις επάνω σε υλικά, καλλιτεχνικές δεξιότητες καθώς και επιπλέον γνώσεις που απαιτούνται στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον, όπως στοιχεία marketing και branding καθώς και επαφή με νέες τεχνολογίες. Απευθύνονται και στο ευρύ κοινό και δεν απαιτούν προηγούμενη εμπειρία και μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει αυτόνομα. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πολιτική Εκπτώσεων

Για συνδυασμό 2 ή περισσότερων σεμιναρίων ή μαθημάτων για όλους

- 15% έκπτωση σε κάθε επιπλέον μάθημα που προστίθεται στο πρόγραμμα σπουδών

 

* οι εκπτώσεις ισχύουν για παράλληλη παρακουλούθηση περισσότερων του ενός μαθήματα και εφαρμόζονται πάντοτε στο μάθημα με το χαμηλότερο κόστος

Εκτπώσεις για φοιτητές και ανέργους

- 10% έκπτωση με επίδειξη ενεργής κάρτας ανεργίας ή φοιτητικού πάσο

* οι εκπτώσεις φοιτητών και ανέργων εφαρμόζονται σε κάθε πληρωμή με επίδειξη του αντίστοιχου εγγράφου

** οι εκπτώσεις φοιτητών και ανέργων δεν λειτουργούν προσθετικά με άλλες εκπτώσεις. Εάν ισχύουν περισσότερες από μία εκπτώσεις, πάντοτε ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση.