ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Σε ποιους απευθύνεται 

O κύκλος μαθημάτων σχεδίου & κατασκευής δερμάτινης τσάντας απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε προχωρημένους στον τομέα κατασκευής τσάντας που θέλουν να εξειδικευτούν στην κατασκευή δερμάτινης τσάντας αποκλειστικά με εργαλεία χειρός

shutterstock_667353598.jpg

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο τμήμα θα διδαχθεί γεωμετρική μέθοδος σχεδιασμού πατρόν σε όλους τους βασικούς σκελετούς τσάντας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κατασκευής με χειροραφή.  Θα γνωρίσουμε τα υλικά και τα εργαλεία της δερματοτεχνίας καθώς και βασικούς τρόπους επεξεργασίας της επιφάνειας του δέρματος με βαφές εμποτισμού, κεριά και κρέμες προστασίας.

Θα διδαχθούν τρόποι χειρισμού του δέρματος, όπως σημάδεμα, κοπή, τρύπημα κοκ καθώς και η συναρμολόγηση της τσάντας με χειροραφή saddle-stitch

Στο μάθημα γίνεται αποκλειστικά χρήση εργαλείων χειρός. Δεν απαιτείται κάποια προηγούμενη εμπειρία από το σπουδαστή

​Μετά το πέρας των μαθημάτων ο κάθε συμμετέχων θα έχει φτιάξει συνολικά 2 εκπαιδευτικές δερμάτινες τσάντες συγκεκριμένων προδιαγραφών με σχεδιαστικά στοιχεία βασισμένα σε προτάσεις του σπουδαστή. 

Η σχολή παρέχει όλα τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο μάθημα. Στο τέλος του κύκλου, δίνεται λίστα υλικών, εργαλείων και προμηθευτών καθώς και χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης αυτοτελούς κύκλου μαθημάτων με θέμα «τεχνικές δερματοτεχνίας - σχέδιο & κατασκευής δερμάτινης τσάντας με εργαλεία χειρός»

Διάρκεια: 48 ώρες

ΣΧΕΔΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟΥ & ΜΙΚΡΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Σε ποιους απευθύνεται 

O κύκλος μαθημάτων σχεδίου & κατασκευής πορτοφολιού & μικρού αξεσουάρ απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν την τέχνη της δερματοτεχνίας εφαρμοσμένη σε απλές κατασκευές χωρίς υψηλών προδιαγραφών σχεδιαστικές απαιτήσεις

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο τμήμα θα διδαχθεί διαστασιολόγηση των κατασκευών ανάλογα με τη χρήση που προορίζονται. Θα γνωρίσουμε τα υλικά και τα εργαλεία της δερματοτεχνίας καθώς και βασικούς τρόπους επεξεργασίας της επιφάνειας του δέρματος με βαφές εμποτισμού, κεριά και κρέμες προστασίας.

Θα διδαχθούν τρόποι χειρισμού του δέρματος, όπως σημάδεμα, κοπή, τρύπημα κοκ καθώς και η συναρμολόγηση της τσάντας με χειροραφή saddle-stitch

Στο μάθημα γίνεται αποκλειστικά χρήση εργαλείων χειρός. Δεν απαιτείται κάποια προηγούμενη εμπειρία από το σπουδαστή​

Μετά το πέρας των μαθημάτων ο κάθε συμμετέχων θα έχει φτιάξει συνολικά 2 εκπαιδευτικές κατασκευές συγκεκριμένων προδιαγραφών με σχεδιαστικά στοιχεία βασισμένα σε προτάσεις του σπουδαστή. 

Η σχολή παρέχει όλα τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο μάθημα και δεν χρειάζεται να φέρει κάτι επιπλέον ο συμμετέχων. Στο τέλος του κύκλου, δίνεται λίστα υλικών, εργαλείων και προμηθευτών καθώς και χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης αυτοτελούς κύκλου μαθημάτων με θέμα «τεχνικές δερματοτεχνίας - κατασκευή μικρού αξεσουάρ»

Διάρκεια: 30 ώρες