shutterstock_382064236_edited.jpg

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ

Το Τμήμα Τεχνολογίας Ξύλινου Επίπλου έχει σκοπό να προετοιμάσει επαγγελματίες σχεδιαστές/κατασκευαστές με ολοκληρωμένες γνώσεις γύρω από τον τεχνικό σχεδιασμό και την κατασκευή ξύλινου επίπλου. Παράλληλα στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τον σπουδαστή να αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχεδιαστική ταυτότητα μέσω εικαστικών και δημιουργικών μαθημάτων και ολοκληρώνοντας τις σπουδές του να έχει ολοκληρώσει την πρώτη του προσωπική συλλογή. 

 

Full time & Part time φοίτηση:  Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε full time φοίτηση διάρκειας δύο ακαδημαϊκών ετών παρακολουθώντας το σύνολο των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε κάθε τομέα ή και συναφή μαθήματα επιλογής (αυτοτελείς κύκλοι μαθημάτων) και ανάμεσα σε part time φοίτηση επιλέγοντας μέρος των μαθημάτων, διαμορφώνοντας έτσι το πρόγραμμά του ανάλογα τις ανάγκες του και το χρόνο που μπορεί να διαθέσει ο ίδιος στη σχολή.

 

Εκπαιδευτικές Εκδρομές/Επισκέψεις/Καλεσμένοι Εισηγητές: Κατά τη διάρκεια του διετούς προγράμματος σπουδών πραγματοποιούνται εισηγήσεις & επιδείξεις από καλεσμένους ομιλητές, οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές & επισκέψεις συναφείς με το αντικείμενο κατά τις οποίες ο σπουδαστής αποκτά επαφή με key players της αγοράς και γνώσεις ευρέος φάσματος επάνω στα υλικά και την παραγωγική διαδικασία. 

Πρακτική Εξάσκηση - Χρήση Εγκαταστάσεων της Σχολής: Οι σπουδαστές που παρακολουθούν τα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της σχολής και το μηχανολογικό εξοπλισμό που βρίσκεται στους κοινόχρηστους χώρους για πρακτική εξάσκηση σε ώρες που δεν διεξάγονται άλλα μαθήματα σε αυτούς τους χώρους (ισχύει για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει το 1ο τετράμηνο σπουδών)

Βεβαίωση Σπουδών: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης "Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης" με θέμα "Τεχνολογία Ξύλινου Επίπλου - Σχέδιο & Κατασκευή"  με αναλυτική λίστα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τεχνολογία Υλικών

Στόχος του μαθήματος είναι ο σπουδαστής να μάθει να αναγνωρίζει τις βασικές ποιότητες ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή επίπλου, τα φυσικά τους χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές και να είναι σε θέση να επιλέξει το κατάλληλο ξύλο για τη χρήση που προορίζεται. Να μάθει για την πορεία του υλικού από τη στιγμή της υλοτόμησης μέχρι και την άφιξή του στο ξυλεμπορικό και τις διεργασίες που υπόκειται. Επίσης να γνωρίσει τα προϊόντα μηχανικής κατεργασίας του ξύλου και να γίνει εισαγωγή στην την τεχνολογία ειδικών χειρισμών βελτίωσης των ιδιοτήτων της πριστής ξυλείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τεχνικό Σχέδιο Επίπλου

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τις βασικές τεχνικές γραμμικού σχεδίου, τα υλικά και τα εργαλεία σχεδίασης ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να σχεδιάζει από απλά αντικείμενα μέχρι και σύνθετα έπιπλα σε διάφορες όψεις με σύστημα ορθών προβολών καθώς και να αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα κατασκευαστικά στοιχεία σε τεχνικό σχέδιο. Μέσα στην πορεία του μαθήματος θα γνωρίσουμε τις επιμέρους κατηγορίες επίπλων, την αρχιτεκτονική και τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, τις ιδανικές διαστάσεις και αναλογίες καθώς και τους συνδέσμους που συναντάμε σε αυτά.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ασφαλής Χρήση & Συντήρηση Μηχανημάτων & Εργαλείων

Το μάθημα έχει σκοπό να εξοικειώσει το σπουδαστή με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται σε έναν χώρο ξυλουργείου, την ασφαλή χρήση μηχανημάτων & εργαλείων χειρός καθώς και τη συντήρηση τους και επισκευή τους (ρυθμίσεις, ακονίσματα κοκ). Στην πορεία του εργαστηρίου ο σπουδαστής θα διδαχθεί τρόπους κατασκευής αυτοσχέδιων εργαλείων χειρός και τη φιλοσοφία της κατασκευαστικής αυτονομίας στο εργαστήριο του

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εργαστήριο Κατασκευής Επίπλου

Στο εργαστήριο κατασκευής επίπλου ο σπουδαστής μαθαίνει να διαβάζει τεχνικό σχέδιο επίπλου, να οργανώνει τις ποσότητες των υλικών ανάλογα τις ανάγκες του, να κοστολογεί τα υλικά του και να σχεδιάζει οργανόγραμμα εργασιών υλοποίησης. Να κατασκευάζει ποικιλία ξύλινων επίπλων αυξανόμενης δυσκολίας με διάφορες ποιότητες ξύλου μέχρι και το τελικό φινίρισμα και να κινείται μέσα σε έναν εξοπλισμένο χώρο εργασίας ξυλουργείου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ιστορία & Ρυθμολογία του Επίπλου

Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στην ιστορία και ρυθμολογία του επίπλου εξηγώντας την μορφολογική και πολιτιστική σχέση μεταξύ Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, και Επίπλων στην ιστορία του πολιτισμού του ανθρώπου. Γίνεται, επίσης, μελέτη της εξέλιξης των επίπλων σύμφωνα με τα υπάρχοντα υλικά, τις μεθόδους παραγωγής και των πολιτισμικών στοιχείων κάθε εποχής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ελευθερο Σχέδιο - Χρώμα

Σκοπός του μαθήματος είναι  ο σπουδαστής να αναπτύξει την συνθετική του σκέψη και να καλλιεργήσει την αισθητική του αντίληψη και κρίση. Να κατανοήσει τις βασικές αρχές αναλογίας και προοπτικής καθώς και τη λειτουργία του φωτός και της σκιάς στη σύνθεση μορφών και την απεικόνιση υφών ώστε να αποδίδει µε ταχύτητα το θέμα µε την βοήθεια του σκίτσου.  Τέλος θα γνωρίσει το χρώμα και τη χρήση του καθώς και τις βασικές αρχές χρωματολογίας και αισθητικής και θα αποκτήσει το προσωπικό του ύφος και τον δικό του σχεδιαστικό γραφικό χαρακτήρα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να αντιληφθούν το έπιπλο σε άμεση σχέση τόσο με τον χώρο όσο και με τον χρήστη. Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων διακόσμησης και σχεδίαση εσωτερικών χώρων. Να αναπτύξουν την οπτική και αισθητική τους αντίληψη για τον εσωτερικό χώρο και τα στοιχεία που τον αποτελούν.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δημιουργικός & Βιομηχανικός Σχεδιασμός 

Το μάθημα έχει σκοπό να μυήσει το σπουδαστή στη δημιουργική σκέψη και να τον βοηθήσει να αντιληφθεί τη σχέση του σχεδιαστή με τον τελικό χρήστη και τις ανάγκες του και να δίνει λύσεις σε σχεδιαστικά προβλήματα που έχουν σκοπό το μέγιστο όφελος του τελικού χρήστη και του κοινωνικού συνόλου, κυρίως, αλλά και του κατασκευαστή / παραγωγού. Να μπορεί να μελετήσει ένα θέμα σε βάθος και να το μετατρέψει σε πηγή έμπνευσης. Η μελέτη αυτή είναι το ξεκίνημα στο ταξίδι του σχεδιασμού. Θα μάθει να χρησιμοποιεί τις διαδικασίες σύνθεσης και παραγωγής ιδεών όπως Κολλάζ, Storyboard, Mind Mapping, Brain-storming, τεχνικό φάκελο κτλ. καθώς και να προετοιμάζει δομημένες παρουσιάσεις ιδεών που θα οδηγήσουν τελικά στην πρώτη προσωπική δουλειά του σπουδαστή η οποία παρουσιάζεται τόσο σε μορφή portfolio, μακέτας και τελικών δειγμάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μηχανική Κατεργασία Ξύλου

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο σπουδαστής θα γνωρίσει επιμέρους τεχνικές και εργαλεία μηχανικής κατεργασίας ξύλου όπως λύγισμα ξύλων με διάφορες μεθόδους (κατασκευή αυτοσχέδιων λυγιστηρίων), μαρκετερί, ξυλότορνος, ξυλογλυπτική, κατασκευές με ηλεκτρική σέγα κοκ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταπετσαρία Επίπλου

Στο εργαστήριο ταπετσαρίας επίπλου θα γνωρίσουμε τις τεχνικές και τα βασικά εργαλεία και υλικά ταπετσαρίσματος επίπλου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία Marketing

Το μάθημα έχει σκοπό την αναγνώριση της αγοράς, των key players, τη μελέτη του ανταγωνισμού και των καναλιών διάθεσης των προϊόντων στην αγορά. Θα μελετήσουμε θέματα τιμολόγησης και διάθεσης b2b και b2c. Θα αναλύσουμε τις μεθόδους digital marketing και τους κανόνες του branding καθώς επίσης και βασικούς κανόνες  Merchandising και στησίματος βιτρίνας. Τέλος θα μιλήσουμε για φοροτεχνικά θέματα της εγχώριας αγοράς και τις ανάγκες που προκύπτουν για μία νέα επιχείρηση

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

* Το μάθημα Δημιουργικός & Βιομηχανικός Σχεδιασμός προϋποθέτει την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του 1ου & 2ου έτους καθώς 

** Για την παρακολούθηση των εργαστηρίων κατασκευής επίπλου συστήνεται η παράλληλη παρακολούθηση του μαθήματος ασφαλής χρήση & συντήρηση μηχανημάτων & εργαλείων χειρός