ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΤΡΟΝ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΟΔΑΣ

Τα μαθήματα του τομέα έρχονται να καλύψουν το ένδυμα σφαιρικά προσφέροντας γνώσεις σχεδίου μόδας, σχεδιασμό πατρόν με γεωμετρική μέθοδο σε όλους τους βασικούς τύπους ενδυμάτων καθώς και τη ραφή τους τόσο σε βιομηχανικό νουμερολόγιο όσο και σε μετρήσεις σώματος. Παράλληλα, μέσα από σύντομα σεμινάρια προσφέρεται η δυνατότητα να εξοικειωθεί κάποιος με τις τεχνικές ραπτικής αλλά και με συγκεκριμένους τύπους ενδύματος. Ο σπουδαστής έτσι έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το πρόγραμμα σπουδών ανάλογα τις ανάγκες του και τον χρόνο που μπορεί να διαθέσει στη σχολή επιλέγοντας ανάμεσα στους ετήσιους κύκλους μαθημάτων και τα μικρά αυτοτελή σεμινάρια.

* Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης

* Η σχολή παρέχει όλα τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο μάθημα

* Για την παρακολούθηση δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία

pexels-cottonbro-3738088.jpg

ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΜΙΚΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

εικόνα_Viber_2022-04-30_16-15-46-823.jpg

Πατρόν & Ραφή Κιμονό

Διάρκεια: 24 ώρες

Συχνότητα: 3 ώρες / εβδομάδα

(1 συνάντηση/ εβδομάδα )

_edited.jpg

Εισαγωγή στη Ραπτική

Διάρκεια: 24

Συχνότητα: 3 ώρες / εβδομάδα

(1 συνάντηση/ εβδομάδα )