Κράτηση Θέσης

Πριν προβείτε σε κράτηση θέσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της σχολής για να επιβεβαιώσετε την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του μαθήματος, τη διαθεσιμότητα στο τμήμα καθώς και το συνολικό κόστος του τμήματος και το δοσολόγιο αποπληρωμής. 

  • Μπορείτε να επιλέξετε το κάθε μάθημα αυτόνομα. Αν επιλέξετε περισσότερα του ενός μαθήματα ζητήστε από τη γραμματεία τον εκπτωτικό κωδικό τον οποίο θα εισάγεται κατά την πληρωμή σας ώστε να λάβετε την αντίστοιχη έκπτωση

  • Τα παρακάτω ποσά που εμφανίζονται αφορούν προκαταβολή κράτησης θέσης και αποτελούν την 1η δόση από το σύνολο των διδάκτρων. 

  • Η προκαταβολή που κατατίθεται για την κράτηση θέσης δεν επιστρέφεται στο σπουδαστή σε περίπτωση ακύρωσης από πλευράς του. 

  • Η σχολή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση του COVID-19 και ως εκ τούτου συμμορφώνεται με τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση και ο ΕΟΔΥ.